برای دانلود آهنگ شب کوچه ها از علیرضا افتخاری اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ سلام ای مست از علیرضا افتخاری  اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ تو خنده هام تو گریه هام از علیرضا افتخاری اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ کعبه دل از علیرضا افتخاری  اینجا  کیلیک کیند.

برای دانلود آهنگ شب بو از علیرضا افتخاری   اینجا  کیلیک کنید.

برای دانلود صبحتان بخیر ای مردم از علیرضا افتخاری  اینجا  کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ شام و شکار از علیرضا افتخاری  اینجا  کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ به کجا چونین شتابان از علیرضا افتخاری  اینجا  کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ صاعقه سبز از علیرضا افتخاری  اینجا  کیلیک کنید.