در یک شاهکار برجسته مهندسی دو کمان بتنی عظیم که از دل صخره ها بیرون زده اند جاده را نگه میدارند. این کمانها تشکیل شده اند از 53 قطعه پیش ساخته بتنی جداگانه هر یک به طول 8 متر که بوسیله بالابر تسمه ای بالا کشیده شده اند. در نهایت کمان پل بیش از 350 متر طول خواهد داشت. در حال حاضر این پل شبیه یک پل معلق بنظر میاید اما با کامل شدن کمانها کابلهای نگهدارنده از دو طرف برداشته خواهند شد. سپس ستونهای عمودی برای نگهداری جاده بر روی کمانها ساخته می شوند. ساخت پل از سال 2005 آغاز شده و سال آینده به پایان خواهد رسید. بعد از اتمام این پل پیوندی بین ایالت نوادا و آریزونا خواهد بود و پیش بینی می شود روزانه 17000 خودرو سواری و کامیون از روی آن عبور کنند.