و همینک آهنگهای جدید اوتلاندیش بر روی وب لاگ قرار گرفته است برای دانلود هر آهنگ جلوی آن بر روی کلمه اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ gypdy-cab از outlandish   اینجا  کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ warrior-worrier از outlandish  اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ barrio از outlandish  اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ sky-is-ours از outlandish  اینجا  کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ better days از outlandish  اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ ready to love از outlandish  اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ breathin under از outlandish اینجا کیلیک کنید.

برای دانلو آهنگ a mind full of wishper از  outlandish اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ into the night از outlandish اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ gangsta like crazy اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ feat rune rk dreamin and streami از outlandish  اینجا کیلیک کنید.

برای دانلود آهنگ feat providers triumf از  outlandish  اینجا کیلیک کنید.