موانع کسب موفقیت

 

همه ما دوست داریم به موفقیت دست یابیم، اما باید 8 مانع جهت کسب موفقیت را بشناسید تا بتوانید در طی رسیدن به هدف و کسب موفقیت آنها را شناسایی کرده و از سر راه خود بردارید:

1- پشت گوش‌ اندازی

معمولا ما سعی می کنیم این جملات را بکار ببریم: ”تمام کردنش کاری نخواهد داشت” و یا “نگران نباش، وقت برای انجام دادنش بسیار است”

2- ترس از موفقیت

کمی فکر کنید، لحظاتی که اندکی صبر و شکیبایی فردی بکار گرفتید و مثل یک کودک لجباز پیش خودتان تکرار کردید که مطمئنید به موفقیت خواهید رسید، به سرعت سر و کله موفقیت پیدا می شد. ولی باید قبول کنید که گاهی مشکلات هم بزرگتر می شوند و ما را به وحشت وا می دارند، این ترس مانع کسب موفقیت بوده است.

3- وسواس

افراد موفق دارای خصوصیتی مشترک هستند و آن قابـلیـت تمرکز بر اندیشه‌ های بـزرگ است. تلاش زیاد برای انجام کارهای جزئی همیشه زیان‌آور است، چرا که زاویه دید را محدود خواهد کرد، به خاطر داشته باشید تمرکز و وسواس بر نکات ریز و بی اهمیت شما را از رسیدن به خط پایان دور خواهد کرد.

4- نا امنی

نبود اطمیـنان و اعـتـمـاد کافی معمولا باعث ایجاد حس ناامنی خواهد شد، حسی که شاید گاهی آن را نتوانید بشناسید، اما دلهره و اضطرابش به سراغ شما می ایند. تمرکز خود را از دست داده و زمان را به بیهودگی می گذرانید. اغلب این احساس باعث عقب افتادن موفقیت ها و گاهی عدم کسب موفقیت می گردد.

5- اطرافیان

برخی از اطرافیان ممکن است متوجه پـتـانـسیـل و استعدادهای نهان شما نشده و باعث زمین خوردگی و تردید در قابلیت‌ ها و توانایی‌ های شما گردند. گاهی نیز این اطرافیان هستند که سبب ایجاد عواملی که گفتیم می گردند.

6- فقدان منابع

هیچ چیزی ناهنجارتر از این مـوضـوع نـیست که انسان با وجود داشتن همه قابلیـت‌های لازم جـهت رسـیدن بـه مـوفقیت، فقط بخاطر عوامل خارج از کنترل خود، از پیشرفـت باز ماند. فقدان منابع مالی و یا کمبود زمان بدلیل نگهداری از خانواده و یا مسؤلیت های دیگر می تواند یک قاتل واقعی باشد. رشد کـردن زیـر خـط فقر و یا تامین نمودن نزدیکانی که به شما نیازمند هستند، آینده را بسیار متفاوت از آن چـیـزی کـه در تصـورتـان بوده ترسیم خواهد نمود.

7- نیاز به دیدگاهی درون‌نگر

با اینکه موفقیت در کار ممکن است جذابتر از همه بنظر برسد، اگر در زمان مـورد انتـظار به آن دست نیافتید، انگیزه خود را از دست خواهید داد. اشتباه هم همین جا است. شما می بایست یـک قـدم بـه عـقـب بـازگـشـته و عـلـت را بـررسـی نمایید. خواه دوستانتان مقصر باشند و خواه اعتماد بنفس‌ خودتان. شما باید خودتان را اصلاح کنید، در غیر اینصورت خودتان، همیشه همان سنگ بزرگی خواهید بود که جلوی راهتان را گرفته است!

8- فراموش کردن یادگیری بیشتر

اغلب فکر می کنیم که نیاز به یادگیری نداریم و معمولا تنها با یادگرفتن یک بخش کوچک از یک موضوع وسیع تلاش می کنیم تا احساس نیازمان را برطرف کنیم. اگر یک بار فکر کنیم که هیچ چیزی بلد نیستیم و نیاز داریم تا آموزش ها را دوباره با دیدگاه جدید و تجربه این سالها از ابتدا آموخته و خود را بروز نماییم، می توانیم مطمئن باشیم که به موفقیتی که حالا سزاوارش هستیم، دست خواهیم یافت.

/ 0 نظر / 19 بازدید