نکاتی برای ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع از پایان نامه

هرچند که تهیه پاورپوینت چه برای دفاع از پایان نامه و چه در کنفرانسها و جلسات سخنرانی در مجموع یک کار هنری و سلیقه ای است، اما تشریفات و ضوابط مشخصی برای آن وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره می شود:

در ارائه پاورپوینت نیازی به توضیح مفصل وجود ندارد که مخاطبین بخواهند از روی آن بخوانند! تعداد خطوط هر اسلاید می تواند بین 3 نهایت 9 خط و هر خط حداکثر تا 7 کلمه باشد(قانون 7×7). نکات مهم را در هر اسلاید به صورت برجسته و قابل دید بیان کنید.

معمولاً هر دانشجو بین 25 تا 30 دقیقه فرصت دارد که کار خود را گزارش نماید و بعد به سوالات داوران یا حاضرین پاسخ دهد. بنابراین تعداد اسلایدها را می توان بر اساس این وقت تنظیم کرد. معمولاً تعداد اسلایدهای مربوط به سخنرانی در این جلسات بین 25 تا 40 اسلاید است.

اسلایدها را شماره گذاری کنید تا اگر سوالی برای حاضرین پیش آمد، بتوانند شما را به شماره اسلاید ارجاع دهند.

طرح کلی پاورپوینت بر حسب عناوین رایج به صورت زیر است:

1- شناسنامه گزارش: شامل عنوان، نام اساتید راهنما، مشاور، دانشجو و تاریخ دفاع است. برای ارایه آن در یک اسلاید می توان از صفحه شناسنامه پایان نامه استفاده کرد.

2- مقدمه: شامل توضیحات مقدماتی برای ورود به بحث است. برای ارایه آن در یک اسلاید می توان از مقدمه فصل یک استفاده کرد.

3- بیان مساله: شامل چرایی انتخاب موضوع و بیان مساله اصلی برای تحقیق است. برای ارایه آن در یک اسلاید می توان از بیان مساله در فصل یک استفاده کرد.

4- ضرورت و اهمیت تحقیق: در یک اسلاید و به کمک این بخش در فصل یک تهیه می شود.

5- اهداف کلی و وی‍ژه: از اهداف تحقیق در فصل یک در یک تا دو اسلاید تهیه می شود.

6- فرضیه یا سؤالات: از فرضیه ها یا سؤالات فصل یک در یک اسلاید تهیه می شود.

7- روش شناسی تحقیق: شامل روش تحقیق، جامعه و نمونه،‌ معرفی روش نمونه گیری از فصل سوم و در دو اسلاید تهیه می شود.

8- روش آماری : معرفی روش آماری از فصل سوم در یک اسلاید است.

9-  یافته های تحقیق: ارایه یافته ها با جداول یا نمودار و توضیحات مناسب از فصل چهارم که تا 10 اسلاید قابل تهیه است.

10- بحث و نتیجه گیری: از فصل پنجم و تا 6 اسلاید قابل ارایه است.

11- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: از فصل پنجم در 2 اسلاید قابل ارایه است.

12- پیشنهادهایی به سایر محققین: از فصل پنجم که در 2 اسلاید قابل ارایه است.

13- سپاس: در یک اسلاید از توجه حاضرین تشکر می شود.

اقدامات لازم برای جلسه دفاع:

1- می توانید چکیده پایان نامه خود را بین حضار تکثیر کنید.

2- ابزار و تجهیزات لازم برای ارائه را قبل از شروع سخنرانی کنترل کنید و از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل کنید.

3- شمرده سخن بگویید و ارتباط و هماهنگی بین گفتار و اسلایدهای مربوطه را حفظ کنید.

4- برقراری ارتباط چشمی با  حضار را فراموش نکنید و اعتماد به   نفس خود را حفظ کنید.

5- گاهی لازم است بسته به موقعیت با عوض کردن جو سالن از کسالت و خواب آلوده شدن حضار جلوگیری کنید.

 

6- با روی باز و گشاده سخنرانی کنید.

7- به سوالات حضار به روشنی پاسخ دهید و برای آن ها وقت بگذارید.

8- از حضار به شکل مناسب در زمان مقرر خود پذیرایی کنید.

/ 0 نظر / 160 بازدید