نابودی یک تمدن

چینی های  قدیم برای اینکه از شر حمله ی دشمنان در امان باشند دیوار بزرگ چین را ساختند؛ اما در صد سال نخست ساخت دیوار، سه بار دشمنانشان بدان رخنه کرده و با چینی ها جنگیدند. دشمنان از دیوار بالا نرفتند، بلکه به دربان ها رشوه داده و از آنها گذشتند! چینی ها سد استوار ساختند اما فکری برای نگهبان هایش نکردند، غافل از اینکه نیروی انسانی مهمترین چالش است!

 یکی از خاورشناسان می گوید: برای نابودی یک تمدن ، سه چیز را باید از میان برد:

یکم) خانواده

دوم) نظام آموزشی

سوم) الگوها و نمادها

برای اولی، جایگاه مادر را، به عنوان مربی کودکان، متزلزل کن.

برای دومی، از جایگاه معلم بکاه و در جامعه او را بی ارزش کن.

برای سومی، جایگاه دانشمندان را هدف قرارده، تا کسی آنها را الگوی خویش قرارندهد.

 پس بیاییم برای داشتن ایرانی آباد و پیشرفته، بنیاد خانواده را مستحکم، جایگاه معلمان و دانشگاهیان و دانشمندان را ارج نهیم.

 

/ 0 نظر / 44 بازدید