پاپیون و امواج گروهی

کتاب پاپیون که به شرح تلاشهای  هانری شاریر که به اتهام واهی قتل دستگیر و به حبس ابد با اعمال شاقه در مستعمرات فرانسه محکوم شده است می پردازد در عین مضمون جذاب و نفس گیری که دارد و خواننده را به اتمام این کتاب 537 صفحه ای ترغیب می کند حاوی ویژگی های دیگر و نکات برجستهء بسیاری است.
هرچند این داستان شرح زندگی مشقت بار و تلاشهای محکوم به شکست قهرمان این داستان برای فرار از زندان و رسیدن به آزادیست ولی در ورای این لحظات خشن و پرتنش ناگفته هائی از ارزشهای انسانی و بایدها و نباید ها وجود دارد که خواننده بطور غیر مستقیم به آن واقف می شود.
هانری قربانی یک دسیسه شده است و بار مسئولیت قتلی را به دوش می کشد که هرگز مرتکب ان نشده است؛ لذا روحی سرخورده و نا آرام دارد که نمی تواند سرنوشتی را که برای او رقم زده اند بپذیرد.


او در هر فرصتی که بدست می آورد فرار می کند و بدین نحو می خواهد باز خورد این رفتار غیر عادلانه را در خود به نمایش بگذارد.مثلا در منولوگی می گوید:
"......بله این دادستان مسئول تمام بدبختی های من است. این لاشخور قرمز پوش مرا وادار می کند که او را به طرز عجیبی به سزای اعمالش برسانم.بعد از دیولن(اسم مسبب اصلی قتل) و پلیسها نوبت اوست.یک ویلا اجاره خواهم کرد که یک سرداب خیلی گود با دیوارهای ضخیم و سنگین داشته باشد وقتی ویلا را اجاره کردم ،بلافاصله او را خواهم ربود و به زنجیر خواهم کشید و به حلقه هائی که در آن در و دیوار ضخیم کار گذاشته ام خواهم بست....."
در درون هنری شاریر ،انسانی معصوم و نجیب زندگی می کند؛ انسانی که برغم اینکه غسل تعمید نشده و مومن به دین مسیح (ع)نیست ولی در هر فرصتی درجاتی از پایبندی خود را به معنویت ابراز می کند.

پاپیون که به مناسبت پروانه ای که در تنش خال کوبی شده به این نام معروف شده،در طی زندگی خشونت آمیز خود فقط یکبار اقدام به قتل می کند.آن هم زمانی که پس از 4 ماه تلاش  در پی تهیه قایقی برای فرار از زندان ،نقشه اش توسط خبر چینی لو می رود.
شاید هدف اصلی هنری شاریر از تقریر سرنوشت خود انعکاس بی عدالتی و نا کار آمدی دستگاه قضائی فرانسه و تاثیر وارونهء آن در عدم اصلاح بزهکاران است، اما پیام های دیگری نیز در لایه ها و فراز و فرودهای این داستان القا می شود ؛نخست آنکه این امید است که به زندگی انسان معنا و مفهوم می دهد و بدون این عصاره محرکه انسان فرقی با سنگ و چوب ندارد. یکی دیگر از پیامهای این داستان القاء این نکته است که هیچ کس به طور مطلق خوب خوب یا بد بد نیست. حتی آن دادستان شبیه به کرکس که به خون قهرمان داستان تشنه است،خود پدریست مهربان در خانواده اش که با همسر و دخترش در نهایت عطوفت و ملاطفت رفتار می کند.
هنری بر خلاف زندگی در این محیط خشن ،روحیهء بسیار لطیفی دارد و نمی تواند آزار و کشته شدن افراد را به چشم خود ببیند. دیدن جسد دوستش ماتیو که در آب توسط کوسه ها قطعه قطعه می شود چنان اثر سوئی بر روحیه اش می گذارد که فکر خودکشی به سرش می زند:
"....چقدر وحشتناک بود.جسد تازه داخل آب شده بود و من تصور می کردم که فورا به قعر دریا فرورفته است ولی ناگهان چند کوسه آنرا در روی هوا بلند کردند و حتی قبل از اینکه قایق از آن مسیر فاصله گیرد گونی را قطعه قطعه کردند. از جسد بجز یک دست ،باقی نماند."
صحنه های توصیف هانری از سیاه چال نیز بسیار نفسگیر و جذاب است و فضا را به خوبی برای خواننده ترسیم می کند" فضایی به پهنای دو وجب دست..."

در یکی از صحنه ها پاپیون جهت فرار از جزیره ای که در آن زندانی است به بررسی امواج دریای اطراف جزیره می پردازد و سخن از امواجی به میان می آورد که به صورت دسته های 7 تایی به جزیره نزدیک میشوند که بعد از برخورد به جزیره یک موج برگشتی دارند. همان موجی که قرار بود هانری را از جزیره فاقد نگهبانی که در آن زندانی بود دور کند. امروزه می دانیم که امواج مورد نظر که مانع طبیعی برای جلوگیری از فرار زندانیان ایجاد کرده بودند همان امواج گروهی بوده اند که خطرناکترین امواج دریا هستند (Ketabdari,2000,2003).
فیلمی هم که بر اساس این داستان به بازیگری استیو مک کوئین در نقش پاپیون و داستین هافمن ساخته شده است یکی از شاهکارهای اقتباس از ادبیات داستانی است و با صحنه پردازی های  گیرا و سور رئالیستی و بازیهای تاثیر بر انگیز به خوبی توانسته است از عهده رمان بر اید.

نکته جالب آنکه در فیلم پاپیون صحنه پرش خطرناک از ارتفاع صخره ها بداخل امواج گروهی دریا توسط خود هانری شاریر بعنوان بدل استیو مک کوئین انجام گردید.

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید