ویژگیهای مقالات مجلات علمی

پس از ارسال مقاله به مجله علمی، مقاله برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که تخصص عمیق یا نسبی در مورد  موضوع مقاله داشته باشند فرستاده می شود. پس از بررسی دقیق مقاله  و بیان نظرات توسط داوران، اگر مقاله قابلیت انتشار داشته باشد، مجله آن مقاله را چاپ می‌ کند.   رعایت نکات زیر باعث انسجام و استحکام مقاله می شود و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی افزایش می‌دهد.


1- ارتباط منطقی و کامل مطالب

 2 -مورد نقد و تحلیل قرار دادن ادبیات تحقیق
3-ارائه ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله

4-استفاده از منابع و مراجع ادبیات تحقیق مناسب و به روز

5- اطمینان از مطرح شدن تمام موضوعات 
6- ارتباط استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن 
7- رعایت منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها 
-8  ساختار شفاف مفهومی مقاله 
9- استفاده از عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب و مرتبط
10-  استفاده از نظام ارجاع دهی مناسب و استاندارد
11- داشتن تفکر خلاق، ترکیب و استدلال 
12- انجام تحقیق دقیق درباره مفاهیم مرتبط

13- معتبر سازی نتایج تحقیق 
14- پشتیبانی استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک مستند و ارجاعهای مناسب 
15- مشخص کردن جنبه های نوآوری تحقیق و تفاوت کار انجام شده نسبت به کارهای گذشته (اقزایش دقت یا سرعت یا کاهش پیچیدگی روش نسبت به روشهای گذشته و ...)

 

/ 0 نظر / 30 بازدید