جملات قصار از مهاتما گاندی رهبر هند

از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

ثروت، بدون زحمت

لذت، بدون وجدان

دانش، بدون شخصیت

تجارت، بدون اخلاق

علم، بدون انسانیت

عبادت، بدون ایثار

سیاست، بدون شرافت

/ 0 نظر / 36 بازدید