پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

تمرکز روی هدف (از برایان تریسی)

ازتمام توانتان استفاده کنید کناری بایستیدوزندگی خودراتحلیل کنیدوکارهای غیرمفید راباشجاعت کناربگذارید.   بااطلاعاتی که اکنون دارم اگرازابتداشروع کنم آیاحاضرم همین کارراانتخاب کنم؟   ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 62 بازدید