جملات قصار

 

 

کسی که با خاطراتش زندگی می کند

در گذشته خواهد ماند تا در آنجا دفن شود

ویکتورهوگو:

عشق، زیبا و زشت نمیشناسد آن کار عقل است 

 جان آدمی چه اندوهگین است، هنگامی که اندوهش از عشق است 

 


/ 0 نظر / 57 بازدید