ســـخت تریــن سوالات جـــهان

کدام شان خسته و خواب آلوده است؟

کدامشان دوقلو هستند؟

چند تا زن در عکس دیده میشود ؟

چند نفرشان خوشحال هستند؟

چند نفرشان ناراحت هستند؟


جوان ترین و مسن ترینشان کدامند؟


/ 0 نظر / 60 بازدید