سخنی از نلسون ماندلا

"من این نکته را بهتر از هر چیز دیگری دانستم که درست همان گونه که ستمدیدگان باید آزاد شوند ، ظالمان نیز باید آزاد گردند. کسی که آزادی فرد دیگری را از او می گیرد خودش اسیر تنفر است و در پشت میله های تعصب و کوته اندیشی گرفتار است . من اگر آزادی فردی را از او می گیرم ، واقعا آزاد نیستم و قطعا وضعیت من مشابه وقتی است که آزادی مرا از من گرفته باشند .وقتی از زندان آزاد شدم ماموریت من این بود که هم ظالم و هم مظلوم را آزاد کنم. ...چون آزاد بودن فقط دور انداختن زنجیرها نیست بلکه زندگی کردن به شیوه ای است که آزادی دیگران را نیز محترم شمارد و ترویج بخشد".

به امید سالی که از ظلم و ظالم اثری نباشد

/ 1 نظر / 31 بازدید
31

سلام با اجازه تون! من این مطلب رو تو وبم گذاشتم...البته با ذکر منبع...مرسی