استخراج مقاله از پایان نامه

 

جهت استخراج مقاله از پایان نامه باید به نکات زیر توجه کرد.
1- تکراری نبودن عنوان مقاله
2- توجه به موضوعات و تحقیقات بروز که شانس پذیرفته شدن مقاله را بسیار بالا میبرد
3- داشتن حرفی نو در موضوع و شیوه انجام مقاله نسبت به تحقیقات گذشته
4- جمع آوری عصاره کلی پایان نامه در 10 الی 15 صفحه با ساختار زیر:
عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مقدمه، مرور پیشینه تحقیق و بررسی مبانی نظری، روش تحقیق، سئوالات و فرضیات و مدل مفهومی، نتایج و نتیجه گیری، فهرست منابع مورد استفاده.
5- مشاهده چند نمونه مقاله پژوهشی و مطالعه آن ها قبل از نگارش مقاله از طریق دانلود مقالات  مجلات معتبر داخلی و ISI

6- شناسایی مجله مورد نظر جهت چاپ و گرفتن شیوه نامه آن مجله جهت رعایت استانداردهای نگارش مقاله و انتخاب نویسنده مسئول. (بهتر است استاد که تجربه نگارش مقاله را دارد باشد)
7- از آنجا که پروسه چاپ مقاله ISI طولانی است و ممکن است فرآیند داوری آن بیش از یک سال طول بکشد لذا بهتر است دانشجو به محض شکل گرفتن پایان نامه و قبل از دفاع به فکر استخراج مقاله از پایان نامه باشد.
8- توجه به هزینه چاپ مقالات در مجلات : از آنجا که برخی از دانشجویان به سراغ مجلات لاتین جهت چاپ مقالا خود میروند لذا توجه به شناسایی لیست مجلات معتبر و همچنین هزینه چاپ مقاله جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی ضروری می نماید. کماکان مجلات معتبری که بدون هزینه مقاله چاپ می کنند وجود دارد.

9- شناسایی همایش های داخلی و بین المللی به عنوان یکی از راه های آسانتر چاپ مقاله و تمرین برای چاپ مقالات مجله

/ 0 نظر / 40 بازدید